Community of people working remotely. Join Today! It's FREE

React Developer

NaturalAntibody b2b mid Polish, English 
22 November
12000 - 18000 pln
Headquarters: Poland, PL
Description

Jako React Developer będziesz pracował przy produktach greenfieldowych z naszego portfolio, skupiających się na odkrywaniu terapeutycznych przeciwciał.

Będziesz tworzył narzędzie używane przez naukowców z branży bioinformatyki. W tym celu będziesz tworzył przejrzyste wizualizacje danych na temat analizowanych przeciwciał, a także tworzył narzędzie ułatwiające pracę bioinżynierów.

Stawiamy na jakość naszego software, tak więc szukamy osoby, której tematy związane z code quality stanowią nieodzowną część pracy. Będziesz dbać, aby Twój kod był zgodny z zasadami clean code, będziesz zaangażowany w pisanie testów oraz prowadzenie dokumentacji. Dodatkowo, będziesz miał bardzo duży wpływ na kształtowanie produktu końcowego.

Twoje zadania:

 • Wytwarzanie oprogramowania mającego na celu wspieranie największych firm farmaceutycznych w produkcji oraz analizie przeciwciał zgodnie z dostarczonymi wymaganiami,

 • Budowanie aplikacji Data Driven, operującej na wynikach przetwarzania terabajtów danych,

 • Praca w metodologii Agile (Scrum / Kanban),

 • Współpraca z ekspertami z dziedziny analizy przeciwciał oraz Machine Learningu,

 • Dostarczanie testowalnego kodu - wysokiej jakości, zgodnego z dobrymi praktykami oraz przyjętymi w projekcie standardami i procedurami,

 • Weryfikowanie działań dostarczonych rozwiązań poprzez pisanie testów automatycznych,

 • Koordynacja i bycie odpowiedzialnym za wdrożenie swojego kodu na produkcję,

 • Tworzenie wizualizacji danych Big Data dla przeciwciał,

 • Uczestniczenie w tworzeniu zadań i ich estymacji,

 • Dokumentowanie swojej pracy.

  Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość React oraz CRA lub Next.js oraz minimum 2 lata komercyjnego doświadczenia w pracy z React,
 • Bardzo dobra znajomość JavaScript (ES6+) oraz TypeScript,
 • Umiejętność prezentowania danych w przejrzysty sposób oraz doświadczenie w pracy z bibliotekami do tworzenia takich wizualizacji (np. D3 / recharts),
 • Znajomość GraphQL orz metodyk CSS oraz umiejętność przeniesienia ich na podejście CSSinJS,
 • Umiejętność strukturyzowania aplikacji React, znajomość wzorców powiązanych z tą biblioteką,
 • Doświadczenie w konfiguracji Webpack, ustalania budżetów wydajnościowych oraz umiejętność optymalizacji kodu dla metryk takich jak First Contentful Paint,
 • Znajomość narzędzi służących dokumentowaniu komponentów,
 • Chęć rozwoju i poznawania tematyk związanych z szeroko idącym pojęciem analizy przeciwciał,
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie w wysokości 12000 - 18000 PLN netto + VAT [B2B], 
 • 26 dni płatnego urlopu w skali roku,
 • Możliwość pracy zdalnej lub z biura w Warszawie / Szczecinie
 • Pracę nad innowacyjnym projektem oraz bezpośredni wpływ na jego rozwój,
 • Znaczący udział w kształtowaniu struktury organizacji,
 • Dostęp do unikalnej wiedzy oraz współpraca z wybitnymi ekspertami i partnerami biznesowymi z całego świata,
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej (Medicover Premium), karta Multisport Plus, ubezpieczenie grupowe.


Stack technologiczny:

 • TypeScript

 • React w połączeniu z Next.js

 • Webpack

 • Styled-components

 • Docker + KubernetesHow to apply
https://praca.red-sky.pl/o/react-developer-mid-senior/c/new
Please reference you found the job on Remotely.tech. This helps us get more companies to post here!

More Programming Remote Jobs